• تماس با ما: 03155620300
  • ایمیل به ما: ammirkabir@gmail.com

مراحل پذیرش

۱. پس از طی مراحل پذیرش توسط واحد پذیرش و هماهنگی استان نسبت به پذیرش توانخواه اقدام می گردد.

۲. مرکز موظف است نسبت به اعلام مراتب پذیرش حداکثر مدت ده روز کاری به بهزیستی شهرستان اقدام نماید.

۳.ارائه خدمات بدو پذیرش توسط مرکز توانبخشی مشتمل بر معاینه، ارزیابی اولیه و اخذ نظریه پزشک مرکز دال بر عدم وجود بیماری، قرنطینه (حداقل یک هفته)، تزریق واکسن هپاتیت انجام می شود. بدیهی است در صورت ابتلا به بیماری واگیردار راهنمایی جهت پیگیری درمان بیماری مسری صورت می گیرد و پس از طی دوره سرایت بخشی، اقدامات لازم جهت پذیرش انجام می گیرد.

تبصره ۶: در خصوص افراد مجهول الهویه و کارتن خواب، ارائه حکم قضایی ضروری است.

تبصره ۷: در صورتی که توانخواه بنا به تشخیص کمیسیون و یا دادگاه صالحه محجور محسوب نگردد برای پذیرش در مراکز شبانه روزی اخذ رضایت نامه از خود بیمار ضروری است.

تبصره ۸: سازمان بهزیستی استان مجاز است در موارد درخواست پذیرش نگهداری توانخواهان محجور، بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز شبانه روزی مراقبتی، حسب نیاز و با هماهنگی دادگستری نسبت به استعلام اموال و دارایی های توانخواه از مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

تبصره ۹: برای گروه هدف موضوع تبصره ۱ ذیل بند پذیرش آزاد ماده ۵ ، رعایت ۲ و ۳ موضوع " مراحل پذیرش در مراکز  شبانه روزی " نیز الزامی است.

اطلاعات تماس

دفتر : 0300 5562 - 031
دورنگار : 0400 5562 - 031
کاشان، بلوار قطب راوندی، جنب هتل کوثر،
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی امیرکبیر کاشان

ساعتهای کاری

شنبه تا پنج شنبه
9:00 صبح تا 18:00 شب
پنج شنبه
9:00 صبح تا 16:00 شب
جمعه
تعطیل