• تماس با ما: 03155620300
  • ایمیل به ما: ammirkabir@gmail.com

وظایف دارنده پروانه فعالیت (موسس)

۱. تعیین و معرفی مسئول فنی واجد شرایط به سازمان بهزیستی

۲. رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی، مسائل حرفه ای و موازین حقوقی و قانونی

۳. پاسخگوئی به شکایات مطروحه از مرکز و افراد شاغل در ان

۴. انعقاد قرارداد با پرسنل واجد شرایط تحت نظارت مسئول فنی

۵. رعایت قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد کارکنان شاعل در مراکزی که مشمول تبصره ماده ۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نمی باشد.

۶. پرداخت به موقع حقوق و مزایای مسئول فنی و کارکنان مراکز طبقدقرارداد منعقده و بر اساس قوانین نافذ حسب مورد

۷. تامین کلیه مایحتاج و هزینه های مرکز به پیشنهاد مسئول فنی

۸. تامین اقدامات لازم جهت توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی توانخواهان

۹. اقدام جهت بیمه مسئولیت فنی توانخواهان و کارکنان مرکز

۱۰. تامین استانداردهای خدماتی، بهداشتی و فنی مرکز اعم از ساختمانی، تجهیزاتی، ایمنی، بهداشتی، دارویی، توانبخشی و ...

۱۱. تسلط و اجرای دقیق مفاد دستورالعملها، ضوابط و مقررات ابلاغی از بهزیستی

۱۲. افتتاح حساب بانکی به نام مرکز یا صاحب امتیاز در یکی از بانک های کشور و ثبت و ضبط کلیه اسناد مالی مرکز

۱۳. مسئولیت صلاحیت تخصصی، اخلاقی و فردی نیروی انسانی در ساعات حضور در مرکز

تبصره ۱: موسس موظف به تامین بازنشستگی پرسنل بر اساس قوانین سازمان تامین اجتماعی بر حسب ساعت کارکرد و بیمه مسئولیت فنی در مرکز می باشد.

تبصره ۲: موسس موظف است در هنگام استخدام و جدب نیروی انسانی (تخصصی و غیر تخصصی) نسبت به اخذ صلاحیت فردی آنان (گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد) اقدام نماید.

تبصره ۳: متقاضیانی که علاوه بر نقش موسس خواهان احراز مسئولیت فنی مرکز باشند در اولویت انتخاب می باشند.

تبصره ۴: در موسسات غیر دولتی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئولیت کلیه فعالیت های مرکز را به عهده خواهند داشت.

اطلاعات تماس

دفتر : 0300 5562 - 031
دورنگار : 0400 5562 - 031
کاشان، بلوار قطب راوندی، جنب هتل کوثر،
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی امیرکبیر کاشان

ساعتهای کاری

شنبه تا پنج شنبه
9:00 صبح تا 18:00 شب
پنج شنبه
9:00 صبح تا 16:00 شب
جمعه
تعطیل