• تماس با ما: 03155620300
  • ایمیل به ما: ammirkabir@gmail.com

نحوه پذیرش، دریافت شهریه و ترخیص

پذیرش گروه هدف (معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن) به دو روش صورت می گیرد:

۱_ پذیرش آزاد

   صرفا با معرفی گروه هدف از طرف واحد پذیرش، هماهنگی و ترخیص هر استان بر اساس شهریه تعیین شده از سوی حوزه معاونت امور توانبخشی بهزیستی کشور صورت می گیرد.

تبصره ۱: در مورد گروه هدف سالمند، پذیرش آزاد در صورت اثبات احراز شرایط، با رعایت شهریه تعیین شده از سوی معاونت امور  توانبخشی، توسط مسئول فنی مرکز مجاز می باشد  منوط به اینکه در بازه زمانی ده روز کاری، اطلاع رسانی به بهزیستی شهرستان صورت پذیرد.

 

۲_ پذیرش یارانه ای

در این نوع پذیرش بعد از انجام بررسی های لازم، گروه هدف به مراکز معرفی می گردند و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته و درصدی از شهریه توسط آنان پرداخت می گردد.

تبصره۲: در مورد آن دسته از خانواده هایی که توان پرداخت کل میزان شهریه را ندارند، ستاد پذیرش و هماهنگی استان می تواند بر اساس قرارداد منعقده با مرکز درصدی از گروه هدف مورد پذیرش در آن مرکز را تحت پوشش یارانه قرار دهد که این میزان بخشی از شهریه فرد توانخواه را تامین نموده و مازاد آن تا سقف شهریه می تواند توسط خانواده وی پرداخت گردد.

تبصره۳: مبنای درصد ظرفیت پذیرش تحت پوشش کمک هزینه (یارانه) بر اساس بخشنامه معاونت امور توانبخشی سازمان می باشد.

تبصره ۴: کلیه مراکز موضوع این دستورالعمل، مکلف به پذیرش توانخواهان ارجاعی از کمیته پذیرش بهزیستی طبق ضوابط و در حد ظرفیت اعلام شده هستند لیکن در موارد فوریت های پیش آمده و در شرایط ساماندهی موقت گروه هدف ، کمیته پذیرش استان مجاز می باشد تحت شرایط خاص و یا کسب دستور مقام قضایی نسبت به ارجاع گروه هدف فراتر از ظرفیت مرکز اقدام نماید.

تبصره ۵: کلیه مراکز موظفند گروه هدف مجهول الهویه گروه  و بی سرپرست، بدسرپرست و بی بضاعت معرفی شده از طریق کمیته توانبخشی استان را در اسرع وقت پذیرش نمایند.

اطلاعات تماس

دفتر : 0300 5562 - 031
دورنگار : 0400 5562 - 031
کاشان، بلوار قطب راوندی، جنب هتل کوثر،
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی امیرکبیر کاشان

ساعتهای کاری

شنبه تا پنج شنبه
9:00 صبح تا 18:00 شب
پنج شنبه
9:00 صبح تا 16:00 شب
جمعه
تعطیل