• تماس با ما: 03155620300
  • ایمیل به ما: ammirkabir@gmail.com

دریافت شهریه

شهریه مراکز توانبخشی هر ساله توسط حوزه معاونت توانبخشی سازمان به صورت بخشنامه ابلاغ خواهد شد و مراکز موظف به رعایت مفاد بخشنامه مذکور می باشد.

زمان دریافت شهریه از ابتدای هر ماه برای همان ماه است و مرکز حق ندارد شهریه بیش از یک ماه را به عنوان پیش پرداخت از خانواده مطالبه نماید.

شهریه تا سقف کمتر از ۱۵ روز حضور گروه هدف ور مرکز بر مبنای تعداد روز محاسبه می شود.

شهریه ۱۵ روز و بیش از ۱۵رروز حضور در مرکز به صورت کامل ( یک ماه ) محاسبه می گردد.

در مورد ان دسته از معلولانی که سهمی از شهریه آنها توسط بهزیستی پرداخت می گردد مرکز حق دارد فقط ما به التفاوت آن تا سقف شهریه را از خانواده مطالبه نماید.

تبصره ۱۱: در بعضی از مراکز روزانه توانبخشی، شهریه مطابق با ضوابط مندرج در دستور العمل تخصصی و بخشنامه های ابلاغی خواهد بود.

تبصره ۱۲: شهریه مراکز در ماه اول پذیرش ، به صورت کامل ( یک ماه ) محاسبه می گردد.

تبصره ۱۳: در صورت توانمند سازی و ترخیص موفق توانخواه طبق شاخص های ارائه شده در دستورالعمل  تخصصی مراکز توانبخشی، به شرط عدم وجود توانخواه پشت نوبت اخذ خدمات از مرکز و بنا به تشخیص کمیته نظارت تخصصی، مرکز از سیاست های تشویقی برخوردار خواهد گردید.

تبصره ۱۴: تعطیلات رسمی، تعطیلات عید نوروز و تعطیلات تابستانی مراکز روزانه توانبخشی جزء روزهای حضور گروه هدف محاسبه می گردد.

تبصره ۱۵: دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان و بیش از سقف تعیین شده به عنوان شهریه مرکز از خانواده یا توانخواه خلاف قانون بوده و با مراکز متخلّف مطابق ضوابط برخورد خواهد شد. اوراق و اسناد شهریه باید توسط مرکز ثبت و ضبط گردد.

تبصره ۱۶: نصب تعرفه های پذیرش آزاد و پذیرش یارانه ای در تابلو اعلانات و به گونه ای که در معرض دید خانواده ها باشد الزامی است.

اطلاعات تماس

دفتر : 0300 5562 - 031
دورنگار : 0400 5562 - 031
کاشان، بلوار قطب راوندی، جنب هتل کوثر،
آسایشگاه معلولین ذهنی و جسمی امیرکبیر کاشان

ساعتهای کاری

شنبه تا پنج شنبه
9:00 صبح تا 18:00 شب
پنج شنبه
9:00 صبح تا 16:00 شب
جمعه
تعطیل